2017-05-05

2017-05-05

2017-02-08 Förvärvade Askims Rostfria,           Imero Gunnar F. Höglund AB.         Företaget bedriver liknade verksamhet  i Västerås/Norrköping.